Gedragstherapie

Soms kunnen mensen problemen ervaren met hun hond. Dit kan gaan om bepaalde ongehoorzaamheid, waarbij de hond geen respect toont en doet waar hij zin in heeft. Een hond die bijvoorbeeld verschrikkelijk trekt aan de lijn of die niet komt als hij wordt geroepen. Dit zijn vaak kwesties die ontzettend goed kunnen worden ondervangen door het volgen van een cursus. Een cursus waar baas en hond samen in een groep trainen. Waar de eigenaar handvatten krijgt aangereikt om op de juiste manier met de hond en zijn gedrag om te gaan. Samen trainen werkt altijd bandversterkend en zorgt voor een betere verstandhouding.

Maar het kan ook gaan om ernstige problemen zoals agressie naar mensen of honden, angst voor bepaalde situaties, slecht alleen thuis kunnen zijn, wegloopgedrag waardoor de hond een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving en tal van andere gedragingen dat de eigenaar van de hond tot het uiterste drijft en waar vaak geen oplossing meer voor wordt gezien.

Hondeneigenaren die zichzelf herkennen in de hierboven beschreven stukje bieden wij gedragstherapie aan. Tijdens een gedragsspreekuur gaan we samen met u het probleem dat u ervaart met uw hond in kaart brengen. Dit doen we met behulp van uw eigen bevindingen en door middel van observeren van het gedrag van de hond. Wij kunnen situaties in scene zetten waardoor we een goed beeld kunnen krijgen. Aan de hand van uw ervaringen en onze observatie zullen wij onze bevindingen uiteenzetten en tot een stappenplan komen.

Wat wij hoog in het vaandel hebben staan is betrouwbaarheid. U zult van ons dus altijd eerlijk raad krijgen; ook als deze niet positief is. Ons streven is echter wel om zoveel mogelijk hulp te bieden daar waar nodig is en om u te helpen het gedrag van uw hond te veranderen.